Połowy – Władysławowo
  
Get Adobe Flash player

+48  501 19 36 36  

Arma­tor p. Dar­iusz Lobejko

Translator

Połowy dorsza Władysławowo wędkarstwo morskie Władysławowo

Wita­j­cie pasjonaci połowów węd­kars­kich na Bałtyku

Serdecznie zapraszamy Państwa na rejsy węd­karskie i wyprawy na połowy dorsza oraz nurkowanie po Bał­tyku naszym pro­fesjon­al­nym jachtem m/y ORKA HEL. Zabier­amy na pokład 22 osoby. Wypły­wamy z portu ryback­iego Władysła­wowo. Posi­adamy wypoży­czal­nię sprzętu węd­karskiego. Jesteśmy również otwarci na sze­roką współpracę z gru­pami zor­ga­ni­zowanymi i fir­mami.
Kuter Władysła­wowo
Orga­nizu­jemy nurkowanie morskie, wrakowe, rejsy rekrea­cyjne, rejsy czarterowe, imprezy okolicznoś­ciowe. Możli­wość przy­go­towa­nia cateringu lub grilla na pokładzie.

Jesteśmy dys­pozy­cyjni przez cały rok ponieważ jed­nos­tka ma cen­tralne ogrzewanie.

 

IMG_00551535d2445ac4.jpg